STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhiệt kế hồng ngoại AP 3116 Albert Polska Sp. z o.o Albert Hohlkoerper GmbH & Co.KG dùng trong y tế Quy tắc 10 TTBYT Loại B
2 Nhiệt kế hồng ngoại Nhiệt kế hồng ngoại ONBO ELECTRONIC (SHENZHEN) CO. LTD Microlife Corporation dùng trong y tế Quy tắc 10 TTBYT Loại B