STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi làm ấm máu TherMax Blood Warmer Disposable Code: 955516 Lider Baxter Healthcare SA Phụ kiện làm ấm máu bao gồm Máy làm ấm máu (TherMax) và Túi làm ấm máu (TherMax Blood Warmer Disposable). Phụ kiện làm ấm máu được sử dụng để làm ấm dòng máu trả về. Quy tắc 2 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B