STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro- Thanh thử định nhóm máu ABO theo phương pháp hồng cầu mẫu Ortho BioVue System Reverse Diluent Cassette Theo phụ lục Ortho-Clinical Diagnostics Chủ yếu sử dụng để xác định kháng thể nhóm máu ABO dự kiến và quy trình sàng lọc kháng thể đối với ngưng kết trực tiếp. Quy tắc 2 TTBYT Loại D