STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng cuộn TRO-ORTHOSOFT, TRO-GYPSOCAST, CAST PADING TROGE MEDICAL GMBH TROGE MEDICAL GMBH Dùng lót trước khi bó bột. Quy tắc 1 TTBYT Loại A