STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít chỉnh nha dùng trong nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục WORLD BIO TECH CO., LTD Sử dụng hỗ trợ khám và điều trị trong nha khoa Quy tắc 8 – Phần II, Phụ lục I – TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B