STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử/ Khay thử xét nghiệm HCG Theo phụ lục Theo phụ lục Artron Laboratories Inc. Que thử/ Khay thử xét nghiệm HCG QT4, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B