STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm Phốt Pho Flexible Phosphor Screen GP-2 Carestream Health, Inc. Carestream Health, Inc. Sử dụng thiết kế để tích hợp các Khay chứa Cassette chuyển đổi số hóa (CR) tương ứng của Carestream. Tấm Phốt Pho và khay cassette có thể được sử dụng để chụp ảnh X-quang cho mục đích chẩn đoán y tế. Chúng có thể lưu trữ các thông tin ảnh chụp X-quang sau khi phơi nhiễm tia X và sau đó có thể được đọc trên thiết bị đọc CR Vita Flex Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B