STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị trợ thính và phụ kiện JH-115 Huizhou Jinghao Medical Technology Co., Ltd Bio Healthy Life Technology Pty Ltd Trợ thính QT10, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B