STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bông hút nước các loại (qui cách 2x2cm, 3x3cm, bông vê, bông viên, bông cầu sản khoa 60 miếng/ gói, bông kg) SHD/TCCS.11 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM Dùng trong y tế: dùng rửa vết thương cầm máu Quy tắc 1, phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
2 KHẨU TRANG Y TẾ SHD/TCCS.15 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM Dùng trong y tế: dùng cầm máu, thấm hút dịch dẫn lưu trong phẫu thuật Quy tắc 1, phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
3 Các sản phẩm dùng một lần sản xuất từ gạc hút nước (gạc meche phẫu thuật, băng cuộn, gạc bút chì, gạc củ ấu sảm khoa, gạc cầu sản khoa, gạc cầm máu nha khoa) SHD/TCCS.04 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM Ngăn ngừa khói bụi, không khí ô nhiễm, ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập cơ thể Quy tắc 4, phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
4 Gói gạc kết hợp: gói thay băng, gói mổ đẻ, gói phụ khoa, gói đại phẫu gói trung phẫu, gói tiểu phẫu, gói tiêm chích FAV SHD/TCCS.16 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM Dùng trong y tế, dùng trong từng chuyên khoa Quy tắc 4, phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
5 Trang phục chống dịch Quần, áo, giày, mũ phẫu thuật SHD/TCCS.09 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM Dùng cho nhân viên y tế và cộng sự, dung trong phòng mổ Quy tắc 4, phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
6 Gạc thận nhân tạo SHD/TCCS.14 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM Dùng trong y tế, dùng cầm máu chèn động mạch trong chạy thận nhân tạo Quy tắc 4, phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
7 Các loại túi nilon dùng 1 lần trong phẫu thuật Túi bảo quản hộp sọ, túi camera, túi bọc máy vi phẫu, túi đựng bệnh phẩm, tạp dề, túi đo máu sau sanh SHD/TCCS.13 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM Dùng để bao bọc các thiết bị và đựng bệnh phẩm trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 1, phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
8 Gạc cầu đa khoa, gạc cầu amidal SHD/TCCS.12 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM Dùng trong y tế, dùng cầm máu và rửa vết thương Quy tắc 1, phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
9 Bông gạc đắp vết thương, bông gạc băng mắt SHD/TCCS.10 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM Dùng trong y tế, dùng đắp vết thương cầm máu, băng mắt trong phẫu thuật Quy tắc 1, phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
10 Các sản phẩm dùng một lần sản xuất từ gạc không dệt không hút nước: Gạc dẫn lưu bông ép phẫu thuật sọ não, Gạc lót đốc kim, Gạc phẫu thuật không dệt, gạc băng mắt, gạc đắp vết thương SHD/TCCS.05 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM Dùng trong y tế : dung cầm máu đắp vết thương, vết mổ, đắp mắt Quy tắc 1, phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
11 Gạc phẫu thuật SHD/TCCS.08 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM Dùng trong y tế : dung cầm máu đắp vết thương, vết bỏng Quy tắc 1, phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
12 Gạc phẫu thuật ổ bụng, khăn tắm trẻ sơ sinh SHD/TCCS.07 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỔI MỚI SHD VIỆT NAM Dùng trong y tế: dùng thấm máu, chèn nội tạng lau ổ bụng trong phẫu thuật Quy tắc 1, phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A