STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị chẩn đoán in vitro chứa giá đựng mẫu TUBE LOADER CAPILLARYS 3 SEBIA SEBIA Được thiết kế để lưu trữ: - giá đỡ dùng để phân tích mẫu, - giá đỡ được sử dụng để phân tích các điều khiển ở cuối chuỗi phân tích và - giá để thay đổi kỹ thuật, dừng tải hệ thống và tắt các công cụ CAPILLARYS 3 TERA. Quy tắc 5, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016-TT-BYT TTBYT Loại A