STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ cấy ghép chân răng nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục B&B DENTAL S.R.L. Sử dụng để ghép trụ răng nhân tạo vào hàm thay thế răng bị mất, giúp phục hồi các chức năng của răng Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Vít lành thương INN-6012; INN-6014; INN-6021; INN-6022; INN-6023 B&B DENTAL S.R.L. B&B DENTAL S.R.L. Sử dụng sau khi cấy ghép chân răng nhân tạo Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Trụ kết nối răng giả với chân răng nhân tạo INN-00669; INN-00669/3; INN-00669/4; SL-00669; SL-00669/3; SL-00669/4 B&B DENTAL S.R.L. B&B DENTAL S.R.L. Sử dụng để phục hình răng giả Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Máy cắm implant PHYSIOBRUSHLESS3000 B&B DENTAL S.R.L. B&B DENTAL S.R.L. Sử dụng trong việc ghép trụ răng nhân tạo Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Bộ dụng cụ phẫu thuật 3D-00093SC; 3P-00092SC B&B DENTAL S.R.L. B&B DENTAL S.R.L. Dụng cụ sử dụng trong việc ghép trụ răng nhân tạo Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Bộ dụng cụ nâng xoang 3P-00093SC B&B DENTAL S.R.L. B&B DENTAL S.R.L. Dụng cụ sử dụng trong việc nâng xoang Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Tay khuỷu C20 B&B DENTAL S.R.L. B&B DENTAL S.R.L. Dụng cụ sử dụng trong việc ghép trụ răng nhân tạo Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Cây vặn trụ răng 00578DRILL B&B DENTAL S.R.L. B&B DENTAL S.R.L. Dụng cụ sử dụng trong việc ghép trụ răng nhân tạo Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Cây vặn vít INN-61000L; INN-61000S B&B DENTAL S.R.L. B&B DENTAL S.R.L. Dụng cụ sử dụng trong việc phục hình răng giả Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
10 Cây vặn lực 00376DIN B&B DENTAL S.R.L. B&B DENTAL S.R.L. Dụng cụ sử dụng trong việc ghép trụ răng nhân tạo Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
11 Ống định vị chân răng GD-764P; GD-765P; GD-703P; GD-704P; GD-BOG B&B DENTAL S.R.L. B&B DENTAL S.R.L. Dụng cụ sử dụng trong việc thiết kế máng hướng dẫn phẫu thuật Quy tắc 6, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
12 Chốt đánh dấu hàm răng GD-SFERE B&B DENTAL S.R.L. B&B DENTAL S.R.L. Dụng cụ sử dụng trong việc đánh dấu chụp hình hàm răng giả Quy tắc 6, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A