STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ghế tiêm, truyền thuốc, hóa chất MWA - 400 Medical-Master Co.,Ltd Medical-Master Co.,Ltd Ghế cho bệnh nhân ngồi/ nằm trong quá trình truyền máu, hóa chất tại các bệnh viện hoặc trung tâm y tế Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A