STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent mạch vành phủ thuốc everolimus EVERMAX™ BP0010001 CÔNG TY TNHH MTV NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ Nano Therapeutics Pvt. Ltd, Ấn Độ - Để cải thiện đường kính mạch vành ở bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim cục bộ. Quy tắc 13 TTBYT Loại D