STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện châm DC-1502 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Dùng để châm cứu trong chữa bệnh và châm tê trong phẫu thuật. Sản phẩm phù hợp với yêu cầu sử dụng, an toàn, tiện lợi. Quy tắc 9, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B