STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khuẩn (HME) BY-GL-1; BY-GL-2; BY-GL-3; BY-GL-4; BY-GL-5; GZ-GL-1; GZ-GL-2; GZ-GL-3; GZ-GL-3(A); BY-GL-3(B); GZ-GL-5; GZ-GL-6; GZ-GL-7; GZ-GL-8 Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd, Trung Quốc Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd, Trung Quốc Phin lọc khuẩn để bảo vệ chống lại vi khuẩn, giúp giảm sự truyền vi rút và vi khuẩn để giảm nguy cơ viêm phổi liên quan đến máy thở Quy tắc 2, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B