STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm lót thấm hút cho trẻ em BABY CARE MAT S, M, L, XL, XXL Shangdong Aishulle Hygiene Products Co., Ltd Công ty TNHH Vật Tư và Trang Thiết Bị Y Tế Hạnh Phú Lót cho bệnh nhân chạy thận, lót mông cho sản phụ sau sinh, lót lưng hứng dịch cho bệnh nhân sau phẩu thuật nhằm không dơ ra giường , Tấm đủ lớn để lót cho bé nằm không ướt giường Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ Lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tả Người lớn các loại ADULT DIAPER S, M, L, XL, XXL Shangdong Aishulle Hygiene Products Co., Ltd Công ty TNHH Vật Tư và Trang Thiết Bị Y Tế Hạnh Phú Dùng mặc cho người bệnh, người khó khăn đi tiểu và đại tiện hoặc tất cả ai có nhu cầu dùng tả Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ Lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Tả em bé các loại BABY DIAPER S, M, L, XL, XXL Shangdong Aishulle Hygiene Products Co., Ltd Công ty TNHH Vật Tư và Trang Thiết Bị Y Tế Hạnh Phú Mặc cho bé sơ sinh hoặc em bé để thấm hút nước tiểu và đại tiện Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ Lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Miếng lót thấm hút dán quần bệnh nhân ADULT INSERT PAD S, M, L, XL, XXL Shangdong Aishulle Hygiene Products Co., Ltd Công ty TNHH Vật Tư và Trang Thiết Bị Y Tế Hạnh Phú Dùng mặc cho người bệnh, người khó khăn đi tiểu và đại tiện hoặc tất cả ai có nhu cầu dùng tả Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ Lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Tấm lót thấm hút trong chăm sóc bệnh nhân ADULT NURSING UNDERPADS S, M, L, XL, XXL Shangdong Aishulle Hygiene Products Co., Ltd Công ty TNHH Vật Tư và Trang Thiết Bị Y Tế Hạnh Phú hứng nước tiểu, rửa vết thương, lót cho bệnh nhân chạy thận, lót mông cho sản phụ sau sinh, lót lưng cho bệnh nhân sau phẩu thuật nhằm không dơ ra giường Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ Lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Quần lót dùng một lần các loại ADULT PANTS S, M, L, XL, XXL Shangdong Aishulle Hygiene Products Co., Ltd Công ty TNHH Vật Tư và Trang Thiết Bị Y Tế Hạnh Phú Dùng mặc cho người bệnh, người khó khăn đi tiểu và đại tiện hoặc tất cả ai có nhu cầu dùng tả., du lịch … Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ Lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A