STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ) Gương khám Theo phụ lục Theo phụ lục SYMMETRY SURGICAL Inc Sử dụng trong thăm khám bệnh nhân Quy tắc 5 và 6, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A