STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông Lithium Heparin Theo phụ lục Theo phụ lục F.L. Medical s.r.l., Ý Ống nghiệm vô trùng dùng một lần để lấy máu, dùng trong phân tích lâm sàng. Quy tắc 5, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A