STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường chuẩn bị sẵn BD BBL™ Columbia Agar with 5% Sheep Blood Becton Dickinson and Company (BD), BD Diagnostic Systems Becton, Dickinson and Company (BD) Môi trường thạch pha sẵn BD BBL™ Columbia Agar with 5% Sheep Blood là môi trường đa năng giàu dinh dưỡng dùng phân lập và nuôi dưỡng các vi sinh vật dễ mọc và khó mọc từ nhiều loại mẫu lâm sàng và phi lâm sàng. Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A