STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường nuôi cấy phôi IVM Brussel Supplement 1/ 5312.01 ; IVM Brussel Supplement 1/ 5312.02 ; IVM Brussel Supplement 1/ 5312.03 ; IVM Brussel Supplement 1/ 5312.04 ; IVM Brussel Supplement 1/ 5312.05 . FOBI Laboratory FOBI Laboratory Dùng trong thụ tinh ống nghiệm Quy tắc 2 TTBYT Loại B