STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 BÀN ĐỂ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT MS-25H Medical-Master Co.,Ltd Medical-Master Co.,Ltd Sử dụng trong phòng phẫu thuật, phòng khám để để dụng cụ phẫu thuật Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A