STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Spooky2 Portable Central GeneratorX Pro Kit Spooky2 Nanjing Clean Energy Co.Ltd – Trung Quốc Nanjing Clean Energy Co.Ltd – Trung Quốc Khử khuẩn dụng cụ gia đình QT 15 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C