STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường vận chuyển mẫu Môi trường vận chuyển mẫu vi rút (Inactivated) Công ty TNHH Giải pháp Y sinh ABT-Chi nhánh Long Hậu Công ty TNHH Giải pháp Y sinh ABT-Chi nhánh Long Hậu/Việt Nam Môi trường vận chuyển dùng để vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A