STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mỏ vịt 61-120 ; 61-122 ; 61-124 Everbest Trading Co.P.o Everbest Trading Co.P.o Dùng để phẫu thuật Quy tắc 6, Phần II TTBYT Loại A