STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phục hình trên implant Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY TNHH VŨ GIA DENTAL LAB Phục hình răng bị mất, thay thế, sửa chữa răng hỏng trong phẫu thuật implant Quy tắc 8, Mục 1, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B