STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả (Màng) lọc thận nhân tạo HELBIO Theo phụ lục Theo phụ lục Dialife S.A. Sử dụng trong lọc máu thận nhân tạo Quy tắc 3, Phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C