STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường dùng nuôi cấy phôi Human Albumin 12x5ml/ ART-3001 ; Oil for Tissue Culture 500ml / ART-4008-5P Origio CooperSurgical dùng trong phòng thì nghiệm Quy tắc 2 TTBYT Loại B