STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường kiểm tra tinh dịch đồ Fructose test / FRUCTO FertiPro N.V FertiPro N.V dùng trong phòng thì nghiệm Quy tắc 6 TTBYT Loại B