STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trâm điều trị tủy răng dùng trong nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục MICRO-MEGA SA Tạo dạng và sửa soạn ống tủy trong điều trị nội nha Quy tắc 9, phần II phụ lục I TTBYT Loại B