STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử đường huyết Theo phụ lục Theo phụ lục YASEE BioMedical Inc Thiết bị dùng kết hợp với máy đo đường huyết để đo định lượng nồng độ của glucose trong máu toàn phần mao mạch. Quy tắc 4, phần III, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B