STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị cắt trĩ dùng 1 lần theo phương pháp Longo Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangsu Celtics Medditech Co., Ltd Dùng trong phẫu thuật cắt trĩ Qui tắc 6 TTBYT Loại B