STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 NOVAPrep Processor System NPS25 và NPS50 (Máy nhuộm tiêu bản tự động NOVAprep NPS25 và NPS50) NOV011: NOVAprepTM Processor System NPS-50 Includes 3 Decktrays, Pre-Loaded PC, Software, Screen, Keyboard Theo phụ lục NOVACYT S.A Hệ thống xử lý tế bào nhúng dịch tự động để kiểm tra tầm soát ung thư cổ tử cung Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 NOVAPrep Processor System NPS25 và NPS50 (Máy nhuộm tiêu bản tự động NOVAprep NPS25 và NPS50) NOV010: NOVAprepTM Processor System NPS-25 Includes 1 Decktray, Pre-Loaded PC, Software, Screen, Keyboard Theo phụ lục NOVACYT S.A Hệ thống xử lý tế bào nhúng dịch tự động để kiểm tra tầm soát ung thư cổ tử cung Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A