STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nẹp có cán, nẹp tròn lỗ ngoài, nẹp lưới, nẹp tái tạo & vít tự khoan, vít thay lại Theo phụ lục Theo phụ lục Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd Hệ thống nẹp thường kết cấu cho tay thường được sử dụng để điều trị vết gãy xương do chấn thương và bệnh lý và sự cứng khớp mắt cá, cũng như sự cố định tạm thời của phẫu thuật kéo dài xương Quy tắc 8 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C