STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện tim HS112C-1, HS80G-L1 INNOMED MEDICAL Zrt./ Hungary INNOMED MEDICAL Zrt./ Hungary Kiểm tra tim mạch cho bệnh nhân Phụ lục I, phần II, quy tắc 10, thông tư 39/ 2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Holter theo dõi điện tim Argusys++ INNOMED MEDICAL Zrt./ Hungary INNOMED MEDICAL Zrt./ Hungary Theo dõi tim mạch bệnh nhân trong nhiều giờ Phụ lục I, phần II, quy tắc 10, thông tư 39/ 2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
3 Máy phá rung tim CA360-B, CA-1 AED, CA-1 AED Plus INNOMED MEDICAL Zrt./ Hungary INNOMED MEDICAL Zrt./ Hungary Sốc điện, tạo nhịp tim cho bệnh nhân cấp cứu tim mạch Phụ lục I, phần II, quy tắc 9, thông tư 39/ 2016/ TT-BYT TTBYT Loại C