STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng ES-215; ES-315 TOMY KOGYO CO., LTD / Nhật Bản TOMY KOGYO CO., LTD / Nhật Bản Dùng để khử thiết bị 15 TTBYT Loại C
2 Phụ kiện nồi hấp tiệt trùng Rổ đựng Bucket Kệ TOMY KOGYO CO., LTD / Nhật Bản TOMY KOGYO CO., LTD / Nhật Bản Phụ kiện nồi hấp tiệc trùng 15 TTBYT Loại C