STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng cầm máu mũi (loại có gắn dây và ống thở) NS802015SA MDD SP.ZO.O – Ba Lan MDD SP.ZO.O – Ba Lan Dùng để cầm máu mũi 5 mục 2 TTBYT Loại A
2 Băng cầm máu mũi (loại có gắn dây) NS802015S MDD SP.ZO.O – Ba Lan MDD SP.ZO.O – Ba Lan Dùng để cầm máu mũi 5 mục 2 TTBYT Loại A
3 Băng cầm máu mũi (loại có gắn dây và có gac) NS802015GS MDD SP.ZO.O – Ba Lan MDD SP.ZO.O – Ba Lan Dùng để cầm máu mũi 5 mục 2 TTBYT Loại A