STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy X-quang di động và phụ kiện Jolly 4 Plus Jolly 20 Plus Jolly 30 Plus BMI Biomedical International S.r.l/ Ý BMI Biomedical International S.r.l/ Ý Máy X quang di động được dùng để chẩn đoán tia X trong y tế 10 mục 4 TTBYT Loại C
2 Máy X-quang di động kỹ thuật số và phụ kiện Jolly 30 Plus DR BMI Biomedical International S.r.l/ Ý BMI Biomedical International S.r.l/ Ý Máy X quang di động được dùng để chẩn đoán tia X trong y tế 10 mục 4 TTBYT Loại C