STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị hệ thống khí y tế Theo phụ lục Theo phụ lục İNSPİTAL MEDİKAL TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ Sử dụng trong hệ thống khí y tế: Làm ngõ dẫn khí Oxy, khí nén từ đường ống ra thiết bị sử dụng khí. Điều chỉnh lưu lượng khí Oxy, làm ẩm khí trước khi đưa vào đường thở. Dùng lấy khí từ ổ khí và truyền khí cho dây truyền dẫn đến thiết bị sử dụng Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016/TT TTBYT Loại B