STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tai nghe trợ thính Hearing Aid Audientes Ven TM OSM HuiZhou Limited – Trung Quốc OSM HuiZhou Limited – Trung Quốc Thiết bị đeo bên trong hoặc bên cạnh tai của những người không nghe rõ để giúp họ nghe rõ hơn QT 9 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B