STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhựa nha khoa 3D Theo phụ lục Theo phụ lục Ray Co.,Ltd Tạo ra những mô hình răng giả giống răng thật, đạt được độ chính xác và tinh xảo cao để sử dụng tạm thời cho đến khi được thay thế bằng răng khôi phục vĩnh viễn bằng máy in 3D. Quy tắc 8, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B