STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sinh phẩm y tế dùng trong chẩn đoán in-vitro Theo phụ lục Theo phụ lục Bio-Rad Để phát hiện định tính các kháng thể kháng virus viêm gan C trong huyết thanh và huyết tương người Quy tắc phân loại đối với TTBYT chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 1, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D