STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay dao hàn mạch Theo phụ lục Theo phụ lục Covidien LLC Tay dao hàn mạch LigaSure Maryland là dụng cụ phẫu thuật lưỡng cực dùng cho máy cắt đốt điện cao tần ForceTriad nói chung và thủ tục phẫu thuật phụ khoa, xâm lấn tối thiểu, mở, các thủ thuật phẫu thuật, nơi cần phải thắt và chia các mạch máu và bạch huyết cầu. Tay dao hàn mạch bằng cách áp dụng năng lượng phẫu thuật tần số vô tuyến tần số vô tuyến (RF) vào mô nằm giữa hàm của dụng cụ. Một lưỡi dao trong dụng cụ là bác sĩ phẫu thuật đã hoạt động để phân mô. Chỉ định sử dụng bao gồm các thủ thuật xâm lấn tối thiểu hoặc mở rộng nói chung bao gồm các quy trình về tiết niệu, mạch máu, ngực và hậu môn, và thủ thuật phụ khoa, nơi tiến hành thắt chặt và phân chia các mạch máu. Các thủ thuật này bao gồm phẫu thuật nội soi. Quy tắc 6, 9 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C