STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Kệ giá inox các loại Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech Dùng để đựng thuốc, dụng cụ, đồ dùng và lưu trữ hồ sơ QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn y tế inox các loại Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech Dùng để dụng cụ Khám bệnh Chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh.. QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Tủ y tế inox Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech Dùng đựng thuốc, dụng cụ, hồ sơ lưu trữ... QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Bồn ngâm, rửa dụng cụ Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech Dùng ngâm, rửa dụng cụ y tế QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A