STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Hangzhou Tappa Medical Technology Co., Ltd. Mục đích tạo đường dẫn khí , thông đường thở hỗ trợ hô hấp. Quy tắc 5, Phần 2, Phụ lục 1 Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B