STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường trữ lạnh trứng/phôi VT601 (91101) Kitazato Corporation Kitazato Corporation Sử dụng để trữ lạnh trứng/phôi trong kỹ thuật Trữ lạnh phôi bằng phương pháp Thủy tinh hóa nhằm sàng lọc rối loạn bẩm sinh ở thai nhi (Vitrification) Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Môi trường rã đông trứng/phôi VT602 (91121) Kitazato Corporation Kitazato Corporation Sử dụng để trữ lạnh trứng/phôi trong kỹ thuật Rã đông phôi trứng/phôi đã trữ bằng phương pháp Thủy tinh hóa nhằm sàng lọc rối loạn bẩm sinh ở thai nhi (Vitrification) Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B