STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy Đo Thính Lực Sentiero ( Type Handheld) SOH100098, Sentiero ( Type Handheld), SOH100360, Senti ( Type Desktop), SID100433, Sentiero ( Type Desktop), SOD100497 PATH medical GmbH PATH medical GmbH Sử dụng để đo thính lực cho bệnh nhân nghe kém Quy tắc 10, Mục C, phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B