STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi cho ăn GT031-100 NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD Hỗ trợ chứa và bơm thức ăn vào cơ thể bệnh nhân Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A