STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bản sao thân răng Theo phụ lục Theo phụ lục Global D Dùng trong nha khoa. Dùng gắn vào trụ chân răng cấy ghép để lấy dấu răng phục vụ cho quá trình phục hình sứ trên trụ chân răng cấy ghép. Quy tắc 7, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B