STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đĩa chứa môi trường trữ lạnh -rã đông trong thụ tinh ống nghiệm 83018; 83019; 83006 Kitazato Corporation Kitazato Corporation Đĩa chứa môi trường trữ lạnh -rã đông trong thụ tinh ống nghiệm Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Dụng cụ trữ lạnh trứng/phôi dùng trong y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Kitazato Corporation Sử dụng để trữ lạnh trứng/phôi trong kỹ thuật trữ lạnh phôi trứng/phôi bằng phương pháp Thủy tinh hóa (Vitrification) Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Môi trường hoạt hóa tinh trùng 94215 Kitazato Corporation Kitazato Corporation Sử dụng để hoạt hóa tinh trùng (Pentoxifylline PF-0.5x5) Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Môi trường hoạt hóa trứng Theo phụ lục Theo phụ lục Kitazato Corporation Sử dụng để hoạt hóa trứng (Calcium Ionophore Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B