STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy chạy thận nhân tạo Hemopex 140L, Hemopex 180L, Hemopex 140H, Hemopex 160H, Hemopex 140L, Hemopex 160L, Hemopex 180H, Hemodialine, Hemofistula 16G, Hemocart, Hemobag, DLK1215 Hemoclean Co., Ltd Hemoclean Co., Ltd Sử dụng cho máy chạy thận nhân tạo QT 11 TTBYT Loại C
2 Phụ kiện máy chạy thận nhân tạo 103000381, 103000383 Wego Healthcare (Shenzhen) Co., Ltd. Wego Healthcare (Shenzhen) Co., Ltd Sử dụng cho máy chạy thận nhân tạo. QT 11 TTBYT Loại C